De Associatie van de Processies van de Noorderkempen

In de Noorderkempen leven nog drie aloude processies: de Heilige Quirinusprocessie van Loenhout, de Sint-Leonardusprocessie van Sint-Lenaarts, en de Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten, drie processies die hun oorsprong vinden in de dertiende en veertiende eeuw en die, als enigen van die Noorderkempen,  alle daar op volgende eeuwen hebben getrotseerd.

Deze processies vormen een inherent en zeer voornaam onderdeel van het cultureel en levend erfgoed van de Noorderkempen. Dat aloud cultureel en levend erfgoed is in de loop der tijden vergroeid tot een brede mengeling van christelijke, historische, culturele en folkloristische elementen. Hieraan werden in een zeer recent verleden nog bijzondere sociale, economische en toeristische aspecten toegevoegd.

lees meer

"Een processie is een gebeurtenis, die door de honderden processiedeelnemers en toeschouwers steeds op een eigen en soms zeer persoonlijke manier wordt beleefd."

H.Quirinusprocessie te Loenhout: zondag 5 mei

De H.Quirinusprocessie van Loenhout heeft een jarenlange traditie op de eerste zondag van mei. De processie zal uitgaan op zondag 5 mei om +- 11.00 uur.

Het erfgoed en zijn geschiedenis geven eigenheid en een uniek karakter aan een streek of gemeente. De processies behoren uiteraard tot dit erfgoed, ze zijn eeuwenoud maar in Loenhout nog springlevend.

Ze verenigen godsdienstige, historische en folkloristische aspecten in een prachtig volks- en sociaal gebeuren!