DE PROCESSIE VAN DE HEILIGE LEONARDUS VAN SINT-LENAARTS

Komt u ook? Volg onze processie op Facebook!

Houd je klaar, want onze processie is weer daar!

Houd je klaar, want onze processie is weer daar! Het ziet er naar uit dat Sinskenkermis de Sint-Lenaartse zomer kan inluiden. Daar hoort natuurlijk onze prachtige processie bij. Kom zeker kijken, of loop mee in deze aloude optocht op Pinkstermaandag! Bart (Vrienden van Leonardus): “We zijn zo...

Lees meer

De geschiedenis

Archieven betreffende het kerkelijk leven van Sint-Lenaarts zijn vrij zeldzaam. Met de schaarse documenten is in het verleden ter plaatse vrij onzorgvuldig omgegaan. Zo weten we dat stukken, behorend tot het kerkarchief, in privé bezit terecht gekomen zijn. Andere papieren werden, bewust of onbewust, vernietigd.  In het verleden was het ook niet evident dat archiefstukken konden worden ingezien, zoals verder zal blijken.

Ph. Wabbes, groot kunstliefhebber en gewezen pastoor te Sint-Lenaarts, heeft wel heel wat onderzoek gedaan naar de verering van de heilige Leonardus. Ook Goetschalckx  geeft redelijk wat informatie, maar beide auteurs vertellen bijzonder weinig over de processie.

Lees meer

De processie

Op de kermiszondag (zondag na Sint Jacob) gaat er te St.-Lenaarts nog steeds een kleine processie uit rond de kerk en het kerkhof. Al wordt deze processie gehouden ter ere van O.L.Vrouw, is zij misschien ook nog niet een zwakke aanwijzing van hetgeen daar vroeger bestond?

Dat er gedurende het Oud Regiem een St. Jacobsbegankenis of –ommegang te St.-Lenaarts bestond en dat deze zeker vermaardheid bezat, is hiermede wel bewezen. Intussen blijkt het dat het kerkarchief, hetwelk te St.-Lenaarts op de pastorij berust, nog onvoldoende is bestudeerd. Mogelijk wordt ons vroeg of laat wel eens de gelegenheid geboden om dit verder uit te pluizen.  Voor de eventueel geboden gelegenheid, zouden wij de Z.E.H. Pastoor van St.-Lenaarts dank weten.”

Lees meer

In de pers

Processie pakt uit met brochure

Lees meer