Voorstelling van de drie processies van de Noorderkempen

In de Noorderkempen leven nog drie aloude processies: de Heilige Quirinusprocessie van Loenhout, de Sint-Leonardusprocessie van Sint-Lenaarts, en de Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten, drie processies die hun oorsprong vinden in de dertiende en veertiende eeuw en die, als enige van die Noorderkempen, alle daar op volgende eeuwen hebben getrotseerd.

Deze processiesvormen een inherent en zeer voornaam onderdeel van het cultureel en levend erfgoed van de Noorderkempen. Dat aloud cultureel en levend erfgoed is in de loop der tijden vergroeid tot een brede mengeling van christelijke, historische, culturele en folkloristische elementen. Hieraan werden in een zeer recent verleden nog bijzondere sociale, economische en toeristische aspecten toegevoegd.

Zo werd een processie een woord dat vele ladingen dekt, een gebeurtenis, die door de honderden processiedeelnemers en toeschouwers steeds op een eigen en soms zeer persoonlijke manier wordt beleefd.

Zo werd een processie een zeer kostbaar erfstuk, dat zorgvuldig moet bewaard en gekoesterd worden.

Daarom werden in het verleden in Loenhout, Sint-Lenaarts en Hoogstraten de nodige stichtingen in het leven geroepen om de eigenheid en het unieke karakter van de diverse processies te bewaren voor het nageslacht. Dit bewaren gebeurt door middel van het zorgvuldig onderhouden, conserveren en restaureren van het soms eeuwenoud processiemateriaal, door promotie, door het vestigen van de nodige aandacht op dit kostbare erfgoed, door de jeugd – bij middel van onderricht en uitnodiging tot deelname – warm te maken voor het processiegebeuren, aan te moedigen om mee in de geschiedenis te stappen, om mee te helpen de continuïteit ervan te verzekeren. 

Wij zijn er ons ook van bewust dat er meer is dan de authentieke eigenheid van elke processie op zich, dat ze samen meer betekenen dan een eenvoudige optelsom van de drie processies. Want ze accentueren heel in het bijzonder de eigenheid van onze streek, van onze Noorderkempen. Drie processies in een zelfde regio, op minder dan tien kilometer van elkaar, zeshonderd jaar geschiedenis, geschoeid op dezelfde Kempische traditie van geloof en folklore, doorgegeven van generatie op generatie. Drie overlevers. Dat is uniek.

En dat uniek gegeven moeten we koesteren. Samen. En in deze overtuiging hebben de drie processies elkaar gevonden. Ze willen samen, als één geheel, de strijd om het behoud, in al zijn facetten, aangaan, de nodige promotie en aandacht voor dit gemeenschappelijk erfgoed afdwingen. En vooral: samenwerken. Een samenwerking die best haalbaar is, gezien de drie processie een zelfde Kempisch karakter vertonen, in een zelfde periode hun rondgang doen.

En als je iets wil promoten, moet dat de moeite waard zijn. Je moet iets kunnen aanbieden.

Wat wij willen aanbieden is een processie die in orde is. En een processie die in orde is, is een processie die haar eigenheid bestendigt, die zorg draagt voor haar authenticiteit, maar die er ook naar streeft dat, naast de traditie, ook het soms eeuwenoude processiemateriaal, vaandels, beelden, kledij, in de allerbeste toestand en omstandigheden wordt doorgegeven, en dat de generaties aan wie traditie en materiaal zal doorgegeven worden heel goed weten welke schatten ze in handen krijgen, zodat ze dat op hun beurt kunnen koesteren en verder geven. Ontvangen, zorg dragen, doorgeven. Het is een totaalpakket, met duurzaamheid als grondidee.

Dank zij de steun van LeaderMarkAante Kempen, de gemeentebesturen van Brecht, Wuustwezel en Hoogstraten, de kerkfabrieken van de diverse parochies zijn de drie processies er in geslaagd een restauratie- en vernieuwingsproces door te voeren dat de drie processies hun oude glans glorie teruggaf.

En met deze website worden de drie aloude processies de 21e eeuw binnengeloodst.


Loenhout

Deze processie heeft een vaste datum: de eerste zondag van mei, die in de Noorderkempen steevast "de Loenhouts Mei" wordt genoemd.

Lees meer

Sint-Lenaarts

Deze processie heeft een variabele datum: op tweede Pinksterdag.

Lees meer

Hoogstraten

Deze processie heeft een variabele datum: de twee zondagen nà Pinksteren.

Lees meer