DE PROCESSIE VAN DE HEILIGE QUIRINUS VAN LOENHOUT

De Heilige Quirinusprocessie

Op het einde van de hoogmis van 10.00 u. en na de verering van de relikwie van Sint-Quirinus luiden de klokken. Dan vertrekt de Quirinusprocessie vanaf de opstelling in de Stoffezandstraat en volgt de route langs: Oud-Dorpsstraat, Weverstraat, Kapelstraat en Huffelplein. De processie wordt ontbonden aan de ingang van de kerk na het binnendragen van de relikwie en het Heilig Sacrament.

Lees meer

Kerkelijk Loenhout

Het begin van een kerkgemeenschap te Loenhout met eigen kerk, eigen geestelijk bestuur enz. ligt nog verborgen in de mist van het verleden. We beschikken in de Antwerpse Kempen over te weinig gegevens om de stichtingsdatum vast te stellen.

Men mag zeker aannemen dat rond de jaren 1050-1100 Loenhout een eigen parochie vormde met kapel of eigen kerk en met een eigen pastoor. Het beheer van de kerk en de benoeming van de pastoors berustte bij de Heren van Breda die de tienden mochten heffen. De namen van de pastoors komen naar voor vanaf circa 1100. Deze van de onderpastoors begint rond 1650 en eindigt in 1976.

Lees meer

De verering van de Heilige Quirinus

In vele parochiekerken en kapellen werd eertijds de Heilige Quirinus vurig en veelvuldig aanroepen tegen allerlei kwalen zoals huidziekten, kwade ogen, zweren en gezwellen bij mens en dier. Veel van deze devoties zijn na verloop van tijd verloren gegaan.

De naam Quirinus, die bij de Romeinen veelvuldig verspreid was, komt onder allerlei vormen voor: Quirynen, Quirini, Grien, Kiry, Coryn, Crines, Quoilien enz. Het is logisch dat we ons afvragen: Wie was Quirinus, waar kwam hij vandaan en hoe heeft zijn devotie zich in onze gewesten verspreid?  

Lees meer

Heilige Quirinusviering in Loenhout

Ieder jaar wordt op de eerste zondag van mei in Loenhout de begankenis met processie naar de kapel van de Heilige Quirinus gehouden.

Als we de geschiedenisboeken inkijken vinden we daarin dat deze begankenis mogelijk meer dan 450 jaar oud is want de bisschop van Luik, Erardus vander Mark (1506-1538) keurt een stichting goed van een kapelrij van Sint Quirinus te Loenhout.

Lees meer

De kapel van de Heilige Quirinus

Op ongeveer 300 meter van de kerk, ten einde de Kapelstraat, bevindt zich de kapel, toegewijd aan de Heilige Quirinus. Het is een kapel met gotische ramen en aan de achterkant een gemetste waterput met natuurlijke bron en een torentje met een klokje. Binnen in de kapel is een gedenksteen in de muur gehecht, versierd met wapenschilden, en waarop men leest: “Tot memorie van de edele Joffer, Jof Catharina de Perez, fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen, gestorven de XIII Juny M.D.C.L.X.II. Bidt voor Haer Ziele”.

Lees meer

Het Quirinus Retabel in de kerk van Loenhout

De kerk van Loenhout herbergt een schitterend retabel, gewijd aan de Heilige Quirinus. Het is een eikenhouten onbeschilderd retabel en heeft een accoladevormige bekroning en is verdeeld in 3 nissen met telkens twee vakken.

Lees meer