De Heilige Quirinusprocessie

Ieder jaar, op de eerste zondag van mei, gaat in Loenhout de Quirinusprocessie naar en langs de kapel van Sint- Quirinus. Dit jaar gaat de processie uit op zondag 7 mei.

Op het einde van de hoogmis van 10.00 u. en na de verering van de relikwie van
Sint-Quirinus luiden de klokken. Dan vertrekt de Quirinusprocessie vanaf de opstelling in de Stoffezandstraat en volgt de route langs: Oud-Dorpsstraat, Weverstraat, Kapelstraat en Huffelplein. De processie wordt ontbonden aan de ingang van de kerk na het binnendragen van de relikwie en het Heilig Sacrament.
Tijdens de rondgang zijn er twee stopplaatsen waar aan de omstanders de zegen met het
H. Sacrament wordt gegeven: aan het Mariakapelletje op de hoek van de Oud-Dorpsstraat en de Hofdreef en vervolgens aan de kapel van Sint-Quirinus aan de Kapelstraat.

Geschiedenis
Dit erfgoed en begankenis kent zijn ontstaan bij de bron aan de Sint-Quirinuskapel en de daarbij horende waterput. Heropgebouwd omstreeks de jaren 1630 - 1650 door Baron Lodewijk de Perez. Het gebouw: “een kapel met gotische ramen en aan de achterkant een gemetselde waterput met een natuurlijke bron”.
In vroegere jaren heeft deze bedevaart naar Sint-Quirinus zeer veel volk aangetrokken wanneer de eerste zondag van mei en de twee daaropvolgende dagen deze begankenis werd gevierd. Vanuit onze verre omgeving kwamen mensen hulp en troost zoeken tegen koorts, kwaadaardige gezwellen, doofheid, oogziekten en huidkwalen.
Mensen dompelden hun zakdoek in het gewijde water en namen zelfs kruiken en flessen water mee naar huis. Vele ogen en wonden werden ter plaatse gewassen zodat er af en toe een klein wonder gebeurde.
Oudere Loenhoutenaren zullen deze gebruiken nog zeer goed herinneren.
Ook nu zijn er mensen die dit gebruik navolgen als er bij de put een emmer gewijd water staat.
Vroeger werd het water de avond voor de begankenis gewijd, zodat het vroeg in de morgen beschikbaar was voor de bedevaarders die de kapel bezochten.
Bij de ommegang van de processie wordt haltgehouden aan de Sint-Quirinuskapel om er te bidden.
Na de gebeden in de kapel wordt de zegen met het H. Sacrament gegeven.
Volksdevotie is van alle tijden en is de uiting van geloofsovertuiging.
De processie is een hoopvolle pelgrimstocht met als hoogtepunt de zegen van het H. Sacrament.
In de volksmond spreekt men van de Loenhoutse Mei maar het is en blijft de verering van Sint-Quirinus die meegedragen wordt in de processie.
De Loenhoutse Mei is een dag van samenkomen en verbroederen; een dag waarop jong en oud zich verenigen. Bij vele families komen kinderen en kleinkinderen samen om kermis te vieren. De Loenhoutse Mei blijft voor onze inwoners een familiedag en een kermisdag.

Processieverantwoordelijke,
Frans Schaffels

2019: H.Quirinusprocessie in Loenhout regent uit.

Een zondag die zich aandiende als een koude maar zonnige dag werd na een uur processie verstoord door een felle regenbui die alle deelnemers op de vlucht deden slaan en iedereen zocht een droog plekje om erger te voorkomen. De stopplaats aan de Quirinuskapel werd op deze manier gans verstoord en...

Lees meer