De kapel van de Heilige Quirinus

cbac383f3e2a406f808ee50f251cf8f3.pngOp ongeveer 300 meter van de kerk, ten einde de Kapelstraat, bevindt zich de kapel, toegewijd aan de Heilige Quirinus. Het is een kapel met gotische ramen en aan de achterkant een gemetste waterput met natuurlijke bron en een torentje met een klokje. Binnen in de kapel is een gedenksteen in de muur gehecht, versierd met wapenschilden, en waarop men leest: “Tot memorie van de edele Joffer, Jof Catharina de Perez, fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen, gestorven de XIII Juny M.D.C.L.X.II. Bidt voor Haer Ziele”.

Vermits de heerlijkheid van Loenhout behoorde aan Lodewijk de Perez de la Baron vanaf 1611 tot 1661, mogen wij veronderstellen dat de kapel herbouwd is rond de jaren 1630.

Wij lezen meermalen bij de oudheidkundigen dat de kapel niet veel geleden heeft tijdens de beroerten in de XVI° eeuw. Hieruit concluderen wij dat er voordien reeds een kleine kapel heeft gestaan die volledig in verval was geraakt daar de huidige kapel dateert van de XVII° eeuw.

Achter de kapel vinden wij een waterput en daarnaast een voetstuk in blauwe steen, met opschrift in gotische letters die door ouderdom onleesbaar zijn geworden.

De memoriesteen van de Heilige Quirinus

79752e9944bcf3b586d2655c5c86abf5.pngMemoriesteen van de Heilige Quirinus, gedateerd op 13 juni 1661. Deze steen bevindt zich in de Kapel van de Heilige Quirinus. 

We lezen op deze memoriesteen:
"Tot memorie van de edele Joffr: Jof. Catharina De Perez Fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen gestorven den XIII Juny MDCLXI Bidt voor haer ziele. Rondom het centrale wapenschild, vinden we de wapenschilden van de families Perez, Sigoura, Lopez, Beirevots, Barron, Arbieto, Camnego en Aquinaga."