De processie van de Helige Leonardus van Sint-Lenaarts

Op de kermiszondag (zondag na Sint Jacob) gaat er te St.-Lenaarts nog steeds een kleine processie uit rond de kerk en het kerkhof. Al wordt deze processie gehouden ter ere van O.L.Vrouw, is zij misschien ook nog niet een zwakke aanwijzing van hetgeen daar vroeger bestond?

Dat er gedurende het Oud Regiem een St. Jacobsbegankenis of –ommegang te St.-Lenaarts bestond en dat deze zeker vermaardheid bezat, is hiermede wel bewezen. Intussen blijkt het dat het kerkarchief, hetwelk te St.-Lenaarts op de pastorij berust, nog onvoldoende is bestudeerd. Mogelijk wordt ons vroeg of laat wel eens de gelegenheid geboden om dit verder uit te pluizen.  Voor de eventueel geboden gelegenheid, zouden wij de Z.E.H. Pastoor van St.-Lenaarts dank weten.”

Er is ook een prent uit de negentiende eeuw die ons heel wat vertelt over de processies in Sint-Lenaarts.

Bovenaan is een ets van Martin Mauquoy afgedrukt.  Op de achtergrond zien we de kerk van de heilige Leonardus. Individuele bedevaarders gaan ze bezoeken; sommigen vormen twee processies. Vooraan links is de heilige afgebeeld. Zittend op een troon ontvangt hij bedevaarders die allerlei attributen( boeien, krukken,...) offeren als dank voor verhoor. De prent werd gedrukt door de firma J.F Engels uit Antwerpen. Vlak onder de prent vinden we een gebed tot de heilige Leonardus en dan volgen zeer interessante  “ aanmerkingen”. We geven ze integraal weer.

1ste De H. Leonardus is de bijzondere Patroon van alle Gevangenen, gezegende Moeders, Kreupelen, Kranken, Jicht- en Zenuwlijders.

2de De drij plechtige Begankenissen ter eere van den H. Leonardus hebben jaarlijks plaats op de volgende dagen. De eerste, op den 2de Sinksendag; de tweede, op den zondag na  den feestdag van St. Jacob en S. Anna; de derde, op den 6de November, feestdag van den H Leonardus en van de Gedurige Aanbidding.

3de Op gemelde dagen zullen de Missen geschieden als volgt: De eerste om 6, de tweede om 7 en de derde om 8 uren. Om 10 uren, Plechtige Hoogmis waarna Solemneele Processie.

4de Na iedere Mis, Zegening met de Reliquiën van den H. Leonardus.

 

Als slot willen wij een korte beschrijving geven van de processie anno 2011.

d24cc50853940d60ba43f98420366480.pngOp 2de pinksterdag, na de hoogmis, trekt de processie door het centrum van Sint-Lenaarts. Ze wordt gevormd in de Leonardusschool en vertrekt aan Brug 9. Ter hoogte van de Kerkstraat  draait ze de Processieweg in. Aan het baaneind wordt, wegens het drukke verkeer, geen halte meer gehouden aan het kapelletje. Dan gaat ze door de Dorpsstraat terug naar de kerk, waar de bedevaarders gezegend worden. Aan dit gebeuren nemen ongeveer 450 figuranten deel. De ruiters, met paarden en pony’s, zorgen voor een prachtige opening.

In het eerste gedeelte van de processie nemen de verenigingen van Sint-Lenaarts een ruime plaats in, gevolgd door pelgrims naar Santiago de Compostela. Deze prachtige groep is vrij recent. Het beeld dat zij dragen werd gekapt door Jan Kustermans Jr.

In het tweede gedeelte wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de patroonheilige zelf.

Het derde deel is toegewijd aan O.L. Vrouw.

Daarna volgen nog de Sint-Jorisgilde van Brecht en enkele hulpverlende verenigingen zoals de brandweer en het Rode Kruis die het H Sacrament voorafgaan. De biddende bedevaarders, die uit de hele regio en Zuidschote komen, kondigen het einde van de processie aan. Het zijn de Vrije Zwaaiers van Sint-Lenaarts die heel het gebeuren afsluiten.

Jaak Hoefnagels,  Sint-Lenaarts, 05 juni 2011.