Heilig Bloed 2024 - 100 jaar teruggave doek aan Boxtel

Als begin 19de eeuw de katholieken in Nederland hun kerken terug krijgen, wil Boxtel ook de tijdelijk aan Hoogstraten in bewaring gegeven Bloeddoeken terug. Meer dan 100 jaar ‘strijdt’ de Sint-Petrusparochie voor de terugkomst van de beide Bloeddoeken, de mappa en de corporale.  Dan slaat Boxtel een andere weg in. De Boxtelse gemeenschap neemt genoegen met het bezit van één van de Heilig Bloeddoeken. Met Hoogstraten wordt overeengekomen dat de overdracht gebeurt op een gewone dag in de week en wel donderdag 12 juni 1924, dat is drie dagen voor Drievuldigheidszondag. Niet minder dan 528 mannen uit Boxtel vertrekken in de ochtend naar het station om per extra trein via Tilburg naar Turnhout af te reizen en vandaar met twee extra trams Hoogstraten te bereiken.

Processiegewijs trekt men naar de Sint-Katharinakerk, waar de mis wordt bijgewoond. In de namiddag om half twee is het lof, waarna de overhandiging van de Heilig Bloeddoek plaatsvindt in aanwezigheid van alle pelgrims. Op een podium in de kruisbeuk van de kerk staan de Heilig Bloeddoeken in de relikwiekast ter verering uitgestald. Op de verhoging nemen plaats Monseigneur Van Roey (toen nog vicaris-generaal onder Kardinaal Mercier), Deken Valvekens van Hoogstraten en de pastoors van Boxtel. Deken Valvekens toont de corporale aan alle aanwezigen, stopt de Bloeddoek in een houten kistje en overhandigt dit aan Pastoor Spierings van Boxtel. Van het gebeuren wordt een akte opgemaakt, die voorgelezen wordt en vervolgens ondertekend. Na enkele toespraken zingen de Boxtelse koorzangers een plechtig Magnificat, waarmee de plechtigheid wordt besloten.