De Heilig Bloed processie in Hoogstraten

De Heilig-Bloedprocessie bestaat sinds de creatie (periode 1947 – 1952) van de processie door Lens/Lauwerys uit vier onderdelen, die voor het eerst alle samen te zien waren in de jubileumprocessie van 1952.

Deel 1: de openingsgroepen

In dit deel wil Hoogstraten hulde brengen aan het Heilig Bloed en wordt de geschiedenis er van aanschouwelijk voorgesteld.

Lees meer

Deel 2: de uitbeelding van de eucharistie

Hoogstraten dankt zijn Heilig Bloed aan de Heilige Eucharistie. De verschillende processiegroepen beelden deze Eucharistieviering uit. Deze viering was ook de basis waarop Remi Lens zijn processie uittekende en realiseerde. De huidige samenstelling respecteert uiteraard volledig de “Lensprocessie”, waaraan echter later twee groepen werden toegevoegd, die ook heel belangrijk zijn in de Eucharistieviering, namelijk de woorddienst en het Onze Vader. Beide groepen werden uitgetekend in de stijl en de kleuren van Lens.

Lees meer

Deel 3: Onze Lieve Vrouw en de eucharistie

De figuur van Onze Lieve Vrouw is nooit afwezig als we de Eucharistieviering. Bovendien heeft Hoogstraten steeds een bijzondere band gehad met Onze Lieve Vrouw. Denken we daarbij aan de “Gulden Lieve Vrouw van Hoogstraten” uit de zeventiende eeuw in de noordzijkapel van de Sint-Katharinakerk , en aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Bijstand  uit 1696, “Beschermvrouwe van Hoogstraten”.

Lees meer

Deel 4: de sacramentsprocessie

Het Sacrament van de Eucharistie is een blijvend teken dat bewaard, getoond en aanbeden wordt.

Lees meer