Programma 2019

Zaterdag 15 juni
Openingsavond
19:00 uur Eucharistieviering
opgeluisterd door het Piuskoor
Aansluitend: receptie in parochiezaal Pax.
 
 Zondag 16 juni Eerste zondag
 9:30 uur Hoogmis voorgegaan door Frederic Testaert (abt van Postel), in concelebratie met pastoor Bart Rombouts en pater Kenny Brack,
opgeluisterd door de Scola Gregoriana
 11:00 uur Processie richting noord
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk 
 
 Woensdag 19 juni Jaarmarkt en stratenloop 
 19:00 uur Light a candle (in de Begijnhofkerk). Info vind je hieronder.
 
 Donderdag 20 juni
Sacramentsdag 
 10:00 uur Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Bart Rombouts,
opgeluisterd door het OKRA-koor 
 11:15 uur Processie in de kerk 
 12:00 uur Gezellig samenzijn in de Pax, voor wie zich vooraf inschrijft 
 
 Zondag 23 juni Tweede zondag
 9:30 uur Hoogmis voorgegaan door pastoor Bart Rombouts,
in concelebratie met Geertjan Van Rossem, pastoor van Boxtel,
opgeluisterd door het mannenkoor Cantasona van Boxtel
 11:00 uur Processie richting zuid (langs de torens van het WZC Stede Akkers)
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk 
 
Light a Candle op woensdag 19 juni
Velen branden wel eens een kaarsje: thuis, in een kerk of een kapel. Dit gebaar spreekt ook kinderen aan. We steken een kaarsje aan om allerlei redenen: o.a. voor iemand die ziek is, als ondersteuning voor een examen of uit dankbaarheid. Het kaarsje biedt licht en troost. Op de avond van de jaarmarkt, woensdag 19 juni, doen we iets bijzonders in en rond de Begijnhofkerk. Op straat worden de mensen aangesproken. Men krijgt een kaarsje en er wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of ouder. Met dit gebaar willen wij alle geloofsgrenzen doorbreken. Aan het einde van de avond hopen wij op een warme kring van licht. Ook u bent welkom tussen 19.00 en 22.00 uur!