Heilig Bloed 2022

   
 Zondag 12 juni Eerste zondag
 9:30 uur Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het Piuskoor
Voorganger: Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt
 11:00 uur Processie in noordelijke richting
 
 Woensdag 15 juni Jaarmarkt en stratenloop 
 19:00 uur Light a candle (in de Begijnhofkerk). Info vind je hieronder.
 
 Donderdag 16 juni
Sacramentsdag 
 10:00 uur Hoogmis
 17:00 uur Vespers (gezongen avondgebed) in het koorgestoelte
 
 Zondag 19 juni Tweede zondag
 9:30 uur Hoogmis met de Gregoriaanse schola en de dames van het Piuskoor
Voorganger: Wim Selderslaghs, vicaris van de Kempen
 11:00 uur Processie in zuidelijke richting
(langs het woonzorgcentum Stede Akkers)
 
Light a Candle op woensdag 15 juni
Velen branden wel eens een kaarsje: thuis, in een kerk of een kapel. Dit gebaar spreekt ook kinderen aan. We steken een kaarsje aan om allerlei redenen: o.a. voor iemand die ziek is, als ondersteuning voor een examen of uit dankbaarheid. Het kaarsje biedt licht en troost. Op de avond van de jaarmarkt, woensdag 19 juni, doen we iets bijzonders in en rond de Begijnhofkerk. Op straat worden de mensen aangesproken. Men krijgt een kaarsje en er wordt gevraagd om dit aan te steken in de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of ongelovig, jong of ouder. Met dit gebaar willen wij alle geloofsgrenzen doorbreken. Aan het einde van de avond hopen wij op een warme kring van licht. Ook u bent welkom tussen 19.00 en 22.00 uur!