2017 - Grenzeloos Heilig Bloed

De Stad Hoogstraten heeft de traditie om elke drie jaar te werken rond een centraal thema. In 2010 was dat ‘800 jaar Hoogstraten’ en in 2014 draaide het rond ‘1814: de vergeten veldslag’. In 2017 werkt de stad samen met de verenigingen rond het thema GRENZELOOS.

Ook het Heilig Bloedcomité werkt hieraan mee en nodigt vertegenwoordigers uit van parochies waar gelijkaardige processies plaatsvinden.
Op de eerste zondag (11 juni) verwelkomen we Breda.
Op de tweede zondag (18 juni) zijn Hasselt en Boxtel aan de beurt.
Graag geven we u wat informatie over de oorsprong van deze processies.

BREDA – KLUNDERT
Omstreeks 1300 werd te Niervaert, tegenwoordig Klundert, een hostie gevonden waaruit bij aanraking bloed vloeide. De hostie werd door de pastoor naar de parochiekerk gebracht en al snel deden verhalen over wonderbare gebedsverhoringen de ronde. Omdat Niervaert herhaaldelijk door overstromingen geteisterd werd, liet Jan IV van Nassau de wonderhostie in 1449 overbrengen naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda.
In 1463 werd een gilde opgericht ter verering van de hostie. Jaarlijks, op de zondag voor Sint-Jan, werd deze in een plechtige ommegang door de stad gedragen. De hostie is vermoedelijk tijdens de beeldenstorm zoekgeraakt. Ten tijde van de reformatie kwam ook een einde aan de Ommegang.
Op zondag 18 juni 1916 werd in Breda voor het eerst ter ere van het Sacrament van de Niervaart een stille omgang gehouden. Het werd een jaarlijkse traditie, op de zondag voor St.-Jan om 5 uur in de nacht. Dertig jaar later, in 1946, waren er niet minder dan 20 000 deelnemers. Na precies een halve eeuw vond in 1966 de laatste omgang plaats. Er waren toen nog maar 600 deelnemers.
In 1994 werd de Broederschap van het Sacrament van Niervaert opgericht. Deze vereniging nam in 2003 het initiatief om de laatmiddeleeuwse Gilde weer op te richten. Sinds 2005 organiseert het Gilde jaarlijks op Sacramentsdag de Dag van de Bedevaart in Breda en wordt onder andere een processie gehouden.
Meer informatie op www.niervaertgilde.nl

VIVERSEL – HASSELT
Op 25 juli 1317 gebeurde in Viversel (toen parochiaal horend bij Lummen) het mirakel van de bloedende hostie. Volgens de overlevering werd de onderpastoor bij een stervende geroepen in het gehucht ‘Den Dickel’. Daar zette hij de ciborie op een tafel en ging in de kamer van de zieke de biecht afnemen. Toen hij achteraf de zieke de communie wilde geven, merkte hij dat de hostie door iemand was aangeraakt en bloedde. Daarom vertrok hij in allerijl met de bloedende hostie naar de abdij van Herkenrode. Even buiten het dorp – op de Sacramentsberg - knielde een kudde schapen voor dit wonder.
In 1713, 400 jaar nadat de miraculeuze hostie van Viversel naar de abdij van Herkenrode werd gebracht, richtte Paul Willems Sigers, toen pastoor van Hasselt, de Broederschap van het Heilig Sacrament van Mirakel op. Zij organiseren diverse activiteiten ter verering van het Heilig Sacrament. De bebloede hostie wordt sinds 1804 bewaard in de Quintinuskathedraal in Hasselt. Dit jaar wordt 700 jaar Mirakel van Viversel gevierd.
Meer uitleg en ook het volledig programma vind je op www.heiligsacrament.be

BOXTEL
In de loop van de 14de eeuw morste Eligius van den Aker, een priester uit Esch, geconsacreerde miswijn op het corporaaldoek en altaardoek van het Drie Koningenaltaar in de Sint-Petruskerk te Boxtel. De vlekken kregen een bloedrode kleur. Tevergeefs trachtte hij de bloedvlekken uit te wissen bij de nabijgelegen Boxtelse watermolen.
Omstreeks 1600 bevonden de doeken zich te 's-Hertogenbosch en ze werden ieder jaar naar Boxtel overgebracht om door de bedevaartgangers op Drievuldigheidszondag te worden vereerd. Nadat 's-Hertogenbosch na een belegering in 1629 in handen van de Staatsen was gevallen, werden de doeken overgebracht naar de Sint-Michielsabdij te Antwerpen om in 1652 in Hoogstraten te belanden. De bewoners van de Meierij van 's-Hertogenbosch gingen toen ook op bedevaart naar Hoogstraten, dat in de Spaanse Nederlanden lag.
Nadat de katholieken in 1799 de Sint-Petruskerk te Boxtel terugkregen, probeerden de diverse pastoors ook om de doeken terug te halen. Uiteindelijk lukte dat gedeeltelijk in 1924 toen Boxtel één van de twee doeken, het zogenaamde corporaaldoek, terugkreeg.
Meer informatie op www.bloedprocessieboxtel.nl