De Associatie van de Processies van de Noorderkempen

In de Noorderkempen leven nog drie aloude processies: de Heilige Quirinusprocessie van Loenhout, de Sint-Leonardusprocessie van Sint-Lenaarts, en de Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten, drie processies die hun oorsprong vinden in de dertiende en veertiende eeuw en die, als enigen van die Noorderkempen,  alle daar op volgende eeuwen hebben getrotseerd.

Deze processies vormen een inherent en zeer voornaam onderdeel van het cultureel en levend erfgoed van de Noorderkempen. Dat aloud cultureel en levend erfgoed is in de loop der tijden vergroeid tot een brede mengeling van christelijke, historische, culturele en folkloristische elementen. Hieraan werden in een zeer recent verleden nog bijzondere sociale, economische en toeristische aspecten toegevoegd.

lees meer

"Een processie is een gebeurtenis, die door de honderden processiedeelnemers en toeschouwers steeds op een eigen en soms zeer persoonlijke manier wordt beleefd."

Heilig Bloed Processie: 11 en 18 juni

Zaterdag 10 juni – Openingsavond - 19.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 11 juni – Eerste zondag - 11.15 uur: Processie richting noord

Woensdag 14 juni – Jaarmarkt en stratenloop - 19.00 uur: NIEUW: Light a candle

Donderdag 15 juni – Sacramentsdag - 10.00 uur: Eucharistieviering

Zondag 18 juni – Tweede zondag - 11.15 uur: Processie richting zuid (langs de torens van het WZC Stede Akkers)

Uitgebreid programma vind je via deze link.